weatherfordklubben
Streik
 

Oljeservice har nå vært i streik i to uker, det er fortsatt ikke kontakt mellom partene. Det er en krevende eksersis for alle involverte, aller mest for de streikende og de som er permittert som følge av streiken.

Streik er en prøvelse for fagforeningene i alle bedrifter, og en prøvelse for samholdet vi som fagforening skal stå for. Det er helt klart at det finnes like mange meninger om streik, som det finnes medlemmer i fagforeningen og mange trenger et sted å blåse ut sine ytringer, enten det er til Industri Energi sentralt, eller det er til lokale tillitsvalgte. Det skal være lov. Til tider går debatten høylytt og med store bokstaver i sosiale medier, argumenter, både gode og litt mindre gode fyker i begge retninger.

Norsk Olje Og Gass beskylder Industri Energi for ikke å ta ansvar i den situasjonen oljenæringen nå står i, og at vi krever et mye høyere lønnstillegg for Oljeservice enn det alle andre i samfunnet har fått. Det stemmer ikke. Hvis vi snur dette på hodet er det Norsk Olje og Gass som bruker situasjonen i bransjen som unnskyldning for å reversere utviklingen av Oljeserviceavtalen og forringe avtaler og prinsipper som er fremforhandlet gjennom mange år, det kan vi ikke godta. Industri Energi krever :

  • Det skal føres reelle forhandlinger.

  • At vi ikke skal bli påtvunget et resultat som vi ikke har forhandlet frem, og som øker lønnsforskjellene mellom Oljeservicearbeidere og ansatte innenfor Operatør, Boring og Forpleining.

  • At nattillegget for Oljeservicearbeideren er likt som for andre på norsk sokkelen, da ulempen med å jobbe nattskift er minst like stor for Oljeservicearbeideren som for en ansatt i Operatør, Boring eller Forpleining.

Industri Energi har ikke krevd et mye høyere tillegg enn andre grupper, Industri Energi tar ansvar i dårlige tider for Oljeindustrien og legger frontfagsmodellen til grunn i sine krav.   
   Del på:         
tips en venn!
Rss-feed:
Twitter
INDUSTRIENERGI
Twitter
INDUSTRIENERGI
  Twitter
INDUSTRIENERGI
Twitter
INDUSTRIENERGI