weatherfordklubben
Dette kan vi bare ikke godta.
Helt siden Oljeserviceavtalens opprinnelse har Industri Energi jobbet jevnt og trutt for å styrke arbeidsvilkårene til Oljeservicearbeidere. 
 

 Videre har det alltid vært et mål å minske lønnsforskjellene mellom Oljeservice og de andre tariffavtalene på sokkelen. At et forbund som organiserer bare en brøkdel av Oljeserviceansatte på norsk sokkel skal kunne forplikte flertallet til en dårligere avtale, er bare absurd. At safe har inngått en avtale som potensielt setter Oljeserviceavtalen mange år tilbake er mildest talt provoserende, dette kan vi ikke finne oss i. Se link for mer informasjon.

https://www.industrienergi.no/nyheter/arbeidsrettssak/
  
   Del på:         
tips en venn!
Rss-feed:
Twitter
INDUSTRIENERGI
Twitter
INDUSTRIENERGI
  Twitter
INDUSTRIENERGI
Twitter
INDUSTRIENERGI