weatherfordklubben
Tarifforhandlinger å di`
Her følger litt informasjon om tarifforhandlingene for Oljeservice, og hva vi står i. Som mange allerede kjenner til er det foreløpig opphold i forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass på Oljeservice. Resultatet av kvelden/nattens mekling på sokkeloppgjøret vil være avgjørende for når vi kan fortsette våre forhandlinger. Forhandlingslederen for Oljeservice, Ommund Stokka, forklarer videre litt om situasjonen og veien videre.
 

Som dere vet, begynner meklingen på overenskomstene operatør, boring og forpleining idag, med frist til i morgen kl 24. Altså natt til lørdag. Industri Energi har varsla streik for de ansatte i KCA Deutags boreoperasjoner på borebedriftsavtalen. Da i Statoil sine operasjoner. Forbundet har gjort seg klar for streik, og gjør alt vi kan for å unngå lønnsnemd.

Hvordan disse forhandlingene slår ut for oss på oljeservice er enda ikke klart, og heldigvis har vi ikke låst oss til én strategi.
- Det kan bli streik - med forhandlingsløsning
- Det kan bli streik - med tvungen lønnsnemd
- Det kan bli meklingsløsning i løpet av natt til lørdag
- Det kan også skje ting vi ikke har forutsett.

 

Arbeidsgiverne møtte oss under forhandlingene 6.-7. juni med knallharde motkrav som i praksis ville satt Oljeserviceavtalen tilbake til begynnelsen av nittitallet. Norsk Olje og Gass ville frata de mest fleksible oljearbeiderne i nordsjøen forutsigbarhet i når de skulle jobbe.

Sjakk og tariffoppgjør
Forhandlingene i oljeselskapene brøt sammen på grunn av at arbeidsgiverne nekta å forholde seg til frontfaget, og de forbereder seg på streik. Dette betyr mye for utfallet for oljeservice. Vi ønsket ikke å risikere at oljeserviceoppgjøret drukna i en storstreik, der kjangsen for lønnsnemd er overhengende. Derfor venter vi på resultatet. Vi mener at de oljeserviceansatte er like mye verdt som de ansatte i oljeselskapene. Vår ambisjon har alltid vært å krympe gapet i oljeselskapene. Den ambisjonen har vi også i dårlige tider.
SAFE har valgt å bryte på sin overenskomst. De har låst seg til en strategi. De skal i mekling med sin Brønnserviceavtale den 6 og 7. juli. Vi orienterte SAFE sitt forhandlingsutvalg flere ganger under forhandlingene om vår strategi under dette oppgjøret. SAFE valgte å bryte. Vi ønsket å holde alle muligheter åpne. Vi mener fortsatt at det er den klokeste strategien.

Oppsigelser og kontrakter
Akkurat nå er det jævlig i mange selskaper. Arbeidskamerater forsvinner, og folk mister jobben sin. Den tragiske helikopterulykken har også truffet oljeservice hardt. I tillegg reforhandler oljeselskapene sine kontrakter i disse ulvetider. Kontrakter som lemper mye uforutsigbarhet over på leverandørene. Dette tar ikke arbeidsgiverne i Norsk olje og Gass alvorlig. I stedet for å snakke oljeservicebedriftene sin sak opp mot oljeselskapene, vil Norsk Olje og Gass lempe dette over på oss. De vil frata oss forutsigbarhet når vi skal jobbe. En forutsigbarhet som ikke er viktig bare for oss, men for de vi deler livet med. Kjærestene våre og barna våre. De fortjener å vite når mamma eller pappa skal på jobb eller ikke. Det skal vi sloss for.

Streik
Årets forhandlinger blir de mest krevende på lenge. Vi har vært moderate i de gode tidene, og arbeidsgiverne er aggressivet i de dårlige tidene. Det gjør at en streik er overhengende i år. Å gå til streik er alltid siste utvei, men vi vil likevel med dette be om at dere forbereder en streik. Både dersom du blir tatt ut selv, men også være klar til å sende støttende meldinger til de som eventuelt blir tatt ut. Samhold er avgjørende i en streikesituasjon.

Det er ganske alvorlig at arbeidsgiverne sin kravliste var lengre enn vår. 
   Del på:         
tips en venn!
Rss-feed:
Twitter
INDUSTRIENERGI
Twitter
INDUSTRIENERGI
  Twitter
INDUSTRIENERGI
Twitter
INDUSTRIENERGI